środa, 30 stycznia 2019

Podmiot liryczny przed egazminem
Struktura... kompozycja... bohater
toną w misternych sieciach notatek.
W kąt poszły liryka i erotyka!
Spisanej wiedzy jak talizmanu 
pilnuje strażnik - słoń z porcelany.
Trąbę wyniosłą ma jak dytyramb.
Kurz "Poetyki" na niej się zbiera...

25 stycznia 1989

1 komentarz: